fbpx

PARKI ROZRYWKI W REGIONIE EMILIA-ROMAGNA

Zaledwie kilka kilometr?w od Misano Adriatico mo?ecie bawi? si? w licznych parkach rozrywki.

AQUAFAN I OLTREMARE

Aquafan znajduje si? 5 kilometr?w od Misano i jest parkiem wodnym idealnym dla rodzin, gdzie rozrywk? dostarczaj? zje?dzalnie o ??cznej d?ugo?ci 30 kilometr?w i wyj?tkowe atrakcje. Tu? przy Aquafan mo?na wybra? si? w podr?? do fanastycznego morskiego ?wiata i pozna? sympatyczne delfiny z laguny w Oltremare.

Acquario di Cattolica

Acquario di Cattolica, znajduj?ce si? bardzo blisko Misano Adriatico, jest najwi?kszym akwarium przy morzu Adriatyckim, gdzie mo?na podziwia? rekiny, wydry, pingwiny, ???wie i meduzy z ca?ego ?wiata. Zwiedzanie Acquario di Cattolica ko?czy si? na fantastycznym zbiorniku, dzi?ki kt?remu rodzice i dzieci mog? dotkn?? d?oni? fioletowo br?zowych p?aszczek.

ITALIA W MINIATURZE

Italia in Miniatura pozwoli ci odkry? magi? bycia du?ym! Park tematyczny znaduje si? 10 km od Misano Adriatico i umo?liwia odkrycie W?och poprzez 270 zabytk?w, pa?ac?w i historycznych miejsc w miniaturze. Na dodatek teren otoczony jest 5000 ma?ymi drzewami, kt?re robi? du?e wra?enie!

Fiabilandia

Fiabilandia jest historycznym parkiem rozrywki wybrze?a Adriatyckiego, oraz ?wiatem ba?ni, idealnym dla doros?ych i dzieci. Zaledwie kilka kilometr?w od Misano, w zielonej okolicy przy rzece, co rok park rozrywki Fiabilandia zaskakuje i zachwyca swoich go?ci. Nie przegap r?wnie? fantastycznych spektakli odbywaj?cych si? pod namiotem cyrkowym.

Mirabilandia e Safari Adventure

Mirabilandia, znajduj?ca si? oko?o 40 km od Misano Adriatico jest jednym z najpi?kniejszych i najlepiej wyposa?onych park?w rozrywki na ca?ym Wybrze?u Adriatyckim. Park dostarcza niezapomnianych wra?e? po przez karuzele, spektakle, strefy dydaktyczne i tematyczne. W?a?nie z tego powodu park docenia zar?wno m?odzie?, pary jak i rodziny z dzie?mi.

Aquafan e Oltremare

Aquafan, a soli 5 chilometri da Misano ? il parco acquatico ideale per tutta la famiglia, dove il divertimento vola su oltre 30 chilometri di scivoli e attrazioni mozzafiato. Accanto ad Aquafan ? possibile conoscere ed intraprendere un viaggio nel meraviglioso pianeta mare e conoscere i simpaticissimi delfini della laguna di Oltremare.

Acquario di Cattolica

L?acquario di Cattolica, vicinissimo a Misano, ? il pi? grande acquario dell?Adriatico dove ? possibile vedere squali, lontre, pinguini, tartarughe e meduse provenienti da tutto il mondo. Il percorso all?Acquario di Cattolica si conclude con la meravigliosa vasca tattile, dove adulti e bambini possono toccare con mano esemplari di trigoni dal colore bruno violaceo.

Italia in miniatura

L?Italia in Miniatura ti fa scoprire la magia di sentirti grande! Il Parco si trova a 10 chilometri da Misano e ti offre il piacere di scoprire l?Italia attraverso oltre 270 miniature di monumenti, palazzi, e siti storici. Il tutto circondati da oltre 5000 alberi in miniatura, spettacolari e di grande effetto.

Fiabilandia

Fiabilandia ? il parco storico della Riviera Adriatica, ? la scoperta del mondo delle fiabe, ideale per grandi e bambini. A pochi chilometri da Misano, in una cornice di verde con un meraviglioso laghetto centrale, ogni anno Fiabilandia stupisce ed emoziona tutti i suoi ospiti. Da non perdere i meravigliosi spettacoli sotto il tendone del circo.

Mirabilandia e Safari Adventure

Mirabilandia, a circa 40 chilometri da Misano, ? uno dei parchi divertimento pi? bello e completo di tutta la Riviera Adriatica. Il parco non ospita solo attrazioni, ma ? anche spettacoli, aree didattiche e aree tematiche. Proprio per questo motivo ? apprezzato da un pubblico vasto, ragazzini, giovani, coppie e famiglie con bambini.

X