fbpx

SPARTAN RACE MISANO ADRIATICO SPRINT, SUPER I KIDS RACE

15 SETTEMBRE 2018 – Misano Adriatico

Spartan Race Misano przewiduje 3 r??ne kategorie:

Spartan Sprint w Misano:

Jest to najkr?tszy bieg w Misano Adriatico. Idealny dla os?b o ka?dym stopniu zaawansowania; od Spartakus?w, do?wiadczonych biegaczy po osoby biegn?ce po raz pierwszy. 6-8 km sprintu mo?e i jest naszym najkr?tszym dystansem biegowym ale zawiera a? 20 r??nych przeszk?d stworzonych dla prawdziwych Spartakus?w. Je?eli uwa?asz, ?e sobie nie poradzisz to jeste? w b??dzie. Udaj si? na start i poka? na co ci? sta?.

Spartan Super w Misano:

Jest to nasz dystans po?redni, znajduj?cy si? w Misano i okolicach. Wy?cig Super Spartakus sprawdzi twoj? wytrzyma?o??, wytrwa?o?? i zapa? na dystansie d?u?szym i bogatszym w przeszkody ni? Spartan Sprint. 13-16 km biegu zawiera ponad 25 przeszk?d Spartakusa, rozstawionych na bardziej uci??liwym terenie. Bieg Spartan Super to test przed TRIFECTA Spartan.

Spartan Junior w Misano:

Spartan Junior powraca do Misano Adriatico. Wiek: 4-13 lat
Trasa Kids: w Misano b?d? 2 r??ne trasy biegu dla dzieci i m?odzie?y: 750m z 7 przeszkodami oraz 2,5 km z 14 przeszkodami. Dzieci wystartuj? w r??nych kategoriach wiekowych (tak jak doro?li). Tw?j ma?y Spartakus b?dzie m?g? ?ciga? si? rano lub popo?udniu, zdecydujesz o tym sam w trakcie zapis?w.

Spartan Sprint a Misano:

Questa ? la nostra distanza pi? breve a Misano Adriatico.
Perfetta per atleti di tutti i livelli; dagli Spartan alla prima esperienza sino ai corridori pi? stagionati. Le 3-5 Miglia della Sprint possono essere la nostra distanza pi? breve ma racchiudono pi? di 20 Ostacoli designati Spartan. Se pensi di non poterlo fare, ti sbagli. Vai alla linea di partenza e dimostra che cosa sei capace di fare.

Spartan Super a Misano:

Questa ? la nostra via di mezzo sulla distanza a Misano Adriatico e dintorni. Con una distanza maggiore rispetto alla Sprint e con pi? ostacoli, la Super metter? alla prova la tua resistenza, la perseveranza e la grinta. Le 8-10 Miglia della Super racchiudono pi? di 25 ostacoli Spartan posizionati lungo un terreno pi ? duro e accidentato. La Super ? il test sulle via verso la TRIFECTA Spartan.

Spartan Junior a Misano:

Spartan Junior torna a Misano Adriatico, il 15 settembre 2018. Et?: 4-13 anniPercorso Kids: ci saranno due percorsi per bambini e ragazzi a Misano: da 750m e 2,5km con, rispettivamente, almeno 7 e 14 ostacoli. I bambini partiranno divisi in batterie (come gli adulti), divisi per et?. Il tuo piccolo Spartan potr? gareggiare al mattino o al pomeriggio, sarai tu a deciderlo al momento dell?iscrizione.

X